⭕️مصاحبه خروج(Exit Interview) برای مدیران سازمان

⭕️مصاحبه خروج(Exit Interview) برای مدیران سازمان

  🔴اگر مدیران واقعا تمایل داشته باشند از آن‌چه در سازمان می‌گذرد مطلع شوند، بهترین و به‌صرفه‌ترین راه، مذاکره با کارکنانی است که سازمان را ترک کرده‌اند، که به آن مصاحبه خروج می‌گویند. البته لازم به ذکر است که این‌روش، در سازمان‌های بزرگتر، بازدهی بیشتری دارد. یکی از مزایای اجرای مصاحبه خروج این است که […]