اهمیت مهارت در زندگی

اهمیت مهارت در زندگی

📌دو مرد در کنار دریاچه ای مشغول ماهیگیری بودند. یکی از آنها ماهیگیر باتجربه و ماهری بود اما دیگری ماهیگیری نمی دانست. هر بار که مرد باتجربه یک ماهی بزرگ می گرفت، آنرا در ظرف یخی که در کنار دستش بود می انداخت تا ماهی ها تازه بمانند اما دیگری به محض گرفتن یک ماهی […]

⭕️ مسیر رشد بیزینس Growth Hacking

⭕️ مسیر رشد بیزینس Growth Hacking

هک رشد (خلق رشد)، یعنی فرآیند آزمایش و تجربه‌ی سریعِ شیوه‌های کارآمدِ رشد کسب‌و‌کار در حوزه‌های بازاریابی و توسعه‌ی محصول. هک رشد یا خلق رشد به مجموعه‌ای از آزمایش‌ها و اقدامات بازاریابی گفته می‌شود که با هدف رشد دادن یک کسب‌وکار انجام می‌شوند. برای ملموس شدن ابعاد هکینگ رشد می‌توان مراحل زیر را در ذهن […]

بازار یابی بر اساس وفاداری مشتری

بازاریابی بر اساس وفاداری مشتریان داخلی

بازاریابی بر اساس وفاداری مشتریان داخلی امروزه شرکت‌های پیشرو سعی می‌نمایند که از طریق “ارضاء کردن عوامل پراهمیت برای مشتریان به بهترین نحوه ممکن” سودآوری خود را افزایش دهند. این نکته کلیدی‌ترین پایه موفقیت آنها و بر پایه استراتژی نگهداری مشتری است. اما بسیاری از این شرکت‌های ارضای کارکنان خود به عنوان مشتریان داخلی غافل […]

چند نکته تاثیر گذار در فروش‌

آماده اید برای اینکه چند نکته تاثیر گذار در...

  🔴در دیگران ایجاد نیاز کنید یکی از روش‌های متقاعدسازی این است که نیاز جدیدی را در ذهن دیگران ایجاد کنید و یا نیازی را که از پیش در آنها وجود داشته دوباره برانگیزانید. این روش در مورد نیازهای اساسی بشر از جمله نیاز به پناه، عشق، عزت‌نفس و خودباوری بسیار نتیجه می‌دهد. این روش […]