⭕️ مسیر رشد بیزینس Growth Hacking

⭕️ مسیر رشد بیزینس Growth Hacking

هک رشد (خلق رشد)، یعنی فرآیند آزمایش و تجربه‌ی سریعِ شیوه‌های کارآمدِ رشد کسب‌و‌کار در حوزه‌های بازاریابی و توسعه‌ی محصول. هک رشد یا خلق رشد به مجموعه‌ای از آزمایش‌ها و اقدامات بازاریابی گفته می‌شود که با هدف رشد دادن یک کسب‌وکار انجام می‌شوند. برای ملموس شدن ابعاد هکینگ رشد می‌توان مراحل زیر را در ذهن […]