۱۰ راهکار برای انتخاب اشانتیون ارزشمند که ...

۱۰ راهکار برایِ انتخاب اشانتیون ارزشمند که جایی نشنیدی! اشانتیون، ابزار قدرتمندی برایِ تبدیلِ یک مشتری عادی، به مشتریِ وفادار و حتی مبلِغ است. افراد ذاتا علاقه‌مند به جبرانِ محبتی هستند که در حقشون انجام میشود و و وقتی شما اشانتیونِ ارزشمند به مشتری می‌دید، مشتری در پیِ جبران آن برمیاد. با اینکه وجود اشانتیون […]