⭕️ مسیر رشد بیزینس Growth Hacking

هک رشد (خلق رشد)، یعنی فرآیند آزمایش و تجربه‌ی سریعِ شیوه‌های کارآمدِ رشد کسب‌و‌کار در حوزه‌های بازاریابی و توسعه‌ی محصول. هک رشد یا خلق رشد به مجموعه‌ای از آزمایش‌ها و اقدامات بازاریابی گفته می‌شود که با هدف رشد دادن یک کسب‌وکار انجام می‌شوند.
برای ملموس شدن ابعاد هکینگ رشد می‌توان مراحل زیر را در ذهن مجسم کرد:‌

✅ مرحله ۱: نیاز سنجی دقیقی از نیاز کاربران به دست آورید. (محصولی طراحی کنید که مردم واقعاً به آن نیاز دارند)‌‌
✅ مرحله ۲: بازار هدف یا مخاطب شما، گروه‌های خاصی هستند. (سرمایه خود و تمام تکنیک‌ها را صرف این گروه از مخاطبین قرار دهید)‌‌
✅ مرحله ۳: کسب (مشتری، جایگاه)‌
✅ مرحله ۴: فعال‌سازی (تحریک و انگیزش مشتری برای خرید و یا تبلیغ)‌
✅ مرحله ۵: حفظ (نگه‌داری مشتری و حفظ جایگاه)‌
✅ مرحله ۶: درآمد (درآمد و سود حاصل از خرید مشتری)‌
✅ مرحله ۷: ارجاع (تبلیغات، رشد تصاعدی)‌
✅ مرحله ۸: بهبود کمیت و کیفیت محصول (محصول خود را به طور مداوم بهبود بخشید)