⭕️مصاحبه خروج(Exit Interview) برای مدیران سازمان

 

🔴اگر مدیران واقعا تمایل داشته باشند از آن‌چه در سازمان می‌گذرد مطلع شوند، بهترین و به‌صرفه‌ترین راه، مذاکره با کارکنانی است که سازمان را ترک کرده‌اند، که به آن مصاحبه خروج می‌گویند.
البته لازم به ذکر است که این‌روش، در سازمان‌های بزرگتر، بازدهی بیشتری دارد.
یکی از مزایای اجرای مصاحبه خروج این است که اگر پرسنل اعتراضاتی دارند که در زمان حضورشان در سازمان به هر دلیل نمی‌خواستند مطرح کنند، در این مصاحبه می‌توانند بیان کنند و‌بدین سبب، مدیر متوجه روند حقیقی کار در سازمان می‌شود.

دیگر مزیت مصاحبه خروج این است که فرصتی فراهم می‌شود تا پرسنل سازمان با خیال راحت حرف‌ها، گلایه‌ها و حتی پیشنهادات‌شان را بگویند و همین فرصت به ظاهر ساده می‌تواند برخی ناراحتی‌ها و کدورت‌ها از ذهن افراد پاک کند.